315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

WC BREF gel Floral...
koupil zákazník z
Jaroslavice
WC BREF gel Lemoni...
koupil zákazník z
Jaroslavice
DOMESTOS White&Shi...
koupila firma z
Vranovice
FIXINELA WC gel Ex...
koupila firma z
Městečko
DOMESTOS Pine Fres...
koupila firma z
Městečko
DOMESTOS Atlantic ...
koupila firma z
Městečko
DOMESTOS Citrus Fr...
koupila firma z
Městečko
DOMESTOS Red Power...
koupila firma z
Městečko
DOMESTOS Pink Fres...
koupila firma z
Městečko
DOMESTOS White&Shi...
koupila firma z
Městečko

Akční leták EVA.cz

13.11. - 25.11.2019

Přípravek na čištění WC mís od vodního kamene.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy19s 21% DPH
Sleva 9% z MC 21 Kč
Jednotková cena 0.1 kg = 22,35 Kč
1 ks
+
-
15.11. 13:09
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
19.11. (úterý) u Vás doma
Objednací kód DRO29653
Hmotnost vč. obalu 0.085 kg
EAN 8585003920590
Značka Fixinela

Místo na prodejně A21

FIXINELA Toilette 85 g

FIXINELA Toilette 85 g - FIXINELA Toilette 85 g
FIXINELA Toilette 85 g - FIXINELA Toilette 85 g

Návody a dokumenty

Přípravek na čištění WC mís od vodního kamene.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy19s 21% DPH
Sleva 9% z MC 21 Kč
Jednotková cena 0.1 kg = 22,35 Kč
1 ks
+
-
15.11. 13:09
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
19.11. (úterý) u Vás doma
Objednací kód DRO29653
Hmotnost vč. obalu 0.085 kg
EAN 8585003920590
Značka Fixinela

Místo na prodejně A21

Podrobný popis

Prostředek na čištění WC mís od vodního kamene.

Upozornění: Před použitím čisticího prostředku si přečtěte návod na použití. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod na použití: Obsah sáčku nasypte do WC mísy a nechte působit podle intenzity znečištění vodním kamenem.

Obsahuje: hydrogensíran sodný, kyselinu benzoovou.

Nebezpečí:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce:TATRAC­HEMA , výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín – Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel.: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Hmotnost: 85 g

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Složení: více než 30 % hydrogensíran sodný, 5 – 15 % kyselina benzoová, 5 – 15% kyselina citronová, 5 – 15 % hydrogenuhličitan sodný, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

10
Skladem > 20 ks
29
Skladem > 20 ks
35
Skladem > 20 ks
35
Skladem > 20 ks
39
Skladem > 20 ks
69
Skladem > 20 ks
17
Skladem > 20 ks
69
Skladem > 20 ks
89
Skladem > 20 ks
39
Skladem > 20 ks
32
Skladem > 20 ks
22
Skladem > 20 ks

Nedávno prohlížené zboží

Porovnat vybrané (0)