Od pondělí 22.1. do úterý 23.1. probíhá v supermarketu EVA.cz inventura a je zavřeno
315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

Kominíček chemický...
koupil zákazník z
Zlín - Příluky
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Zlín - Příluky
PE-PO palivo do bi...
koupil zákazník z
Praha 8
PE-PO podpalovač t...
koupil zákazník z
DUBICKO
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Chomýž
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
ROUDNICE nad LABEM
PE-PO dřevěný podp...
koupila firma z
Velká Bystřice
PLAMO pevný podpal...
koupila firma z
Velká Bystřice
PLAMO pevný podpal...
koupil zákazník z
Štětí
PE-PO dřevěný podp...
koupila firma z
Mladá Boleslav

Akční leták EVA.cz

10.1. - 29.1.2018

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy26( cena s 21% DPH )
Sleva 25% z MC 35 Kč
Jednotková cena 1 kg = 91,23 Kč
22.1. 13:22
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
25.1. (čtvrtek) u Vás doma
1 ks
+
-
Objednací kód DRO01130
Hmotnost vč. obalu 0.29 kg
EAN 8595009210694
Značka Pe-Po

Místo na prodejně R4

PE-PO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů)

Tento měsíc zakoupilo 3295 zákazníků

PE-PO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů) - PEPO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů)
PE-PO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů) - PEPO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů)
PE-PO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů) - PEPO pevný podpalovač 280g (PE-PO 40 podpalů)
PE-PO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů) - PE-PO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů)

Návody a dokumenty

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy26( cena s 21% DPH )
Sleva 25% z MC 35 Kč
Jednotková cena 1 kg = 91,23 Kč
22.1. 13:22
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
25.1. (čtvrtek) u Vás doma
1 ks
+
-
Objednací kód DRO01130
Hmotnost vč. obalu 0.29 kg
EAN 8595009210694
Značka Pe-Po

Místo na prodejně R4

Podrobný popis

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo. Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích.

Bezpečnostní upozornění:
Obsah nebezpečných látek: Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.

Signální slovo: Varování

EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H228 – Hořlavá tuhá látka.
H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 – Dráždí kůži.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308+P311 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P370+P378 – V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 – Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

24
Skladem > 20 ks
22
Skladem > 20 ks
26
Skladem > 20 ks
69
Skladem > 20 ks
5
Skladem > 20 ks
35
Skladem 12 ks
299
Skladem > 20 ks
45
Skladem > 20 ks
45
Skladem > 20 ks

Nedávno prohlížené zboží

Porovnat vybrané (0)