OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
Lepidlo Loctite Su...
koupil zákazník z
Křivoklát
Ms Pružný karosářs...
koupil zákazník z
Křivoklát
Tmel akrylátový Bl...
koupila firma z
Olomouc
Pistole na PU pěnu...
koupila firma z
Olomouc
Značkovač SOPPEC, ...
koupila firma z
Štěnovice
Značkovač SOPPEC, ...
koupila firma z
Štěnovice
Značkovač SOPPEC, ...
koupila firma z
Štěnovice
Sádra bílá 1000 g
koupil zákazník z
Brno
Značkovač SOPPEC, ...
koupila firma z
Orličky

Leták EVA.cz

20.9. - 9.10.2023

Na kontaktní lepení s velmi vysokou pevností. Zvláště na lepení kůže, dřeva, gumy, textilií, kovů, překližky, kartonu a různých materiálů z tvrdých umělých hmot. Na lepení izolačních materiálů v prostorách vystavených vyšším teplotám (např. v blízkosti topení). Není vhodné na lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívejte na spoje, které přicházejí do přímého styku s poživatinami a pitnou vodou.

Zobrazit podrobnější popis


92s 21% DPH
Jednotková cena 0.1 l = 76,67 Kč
1 ks
+
-
25.9. 05:00
Skladem 57 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO04189
Hmotnost vč. obalu 0.115 kg
Skladové balení 20 ks
EAN 8585000340940
5997272383090
Značka Chemoprén

Místo na prodejně J15

Lepidlo Pattex CHEMOPRÉN Extrém 120 ml

Na kontaktní lepení s velmi vysokou pevností. Zvláště na lepení kůže, dřeva, gumy, textilií, kovů, překližky, kartonu a různých materiálů z tvrdých umělých hmot. Na lepení izolačních materiálů v prostorách vystavených vyšším teplotám (např. v blízkosti topení). Není vhodné na lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívejte na spoje, které přicházejí do přímého styku s poživatinami a pitnou vodou.

Zobrazit podrobnější popis


92s 21% DPH
Jednotková cena 0.1 l = 76,67 Kč
1 ks
+
-
25.9. 05:00
Skladem 57 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO04189
Hmotnost vč. obalu 0.115 kg
Skladové balení 20 ks
EAN 8585000340940
5997272383090
Značka Chemoprén

Místo na prodejně J15

Podrobný popis

Návod k použití

Speciální lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností: při působení tepla až do 110°C, při působení vody, při dlouhotrvajícím ohýbání, pod vysokým tlakem. Pro materiály: kůže, dřevo, gumu, tvrzené plasty, kovy, textil, překližku, kartón a mnohé jiné. Pro lepení nesavý – nesavý materiál doporučujeme lepidlo ředit Chemoprén Ředidlem. Bližší informace o výrobku získáte z našeho technického listu.

Není vhodný pro lepení polystyrénu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Před upotřebením lepidlo řádně promíchejte. Podklad musí být suchý, odmaštěný a zbavený prachu. Doporučená spotřeba je 150 – 200 ml/m2. Chemoprén Extrém se nanáší v tenké vrstvě zubovou stěrkou, štětkou nebo válečkem na obě plochy. Vrstvu lepidla nechte odvětrat 10 až 15 min., potom oba lepené díly přiložte a pevně stiskněte. Pro pevnost spoje je rozhodující síla, ne doba trvání tlaku. Konečné pevnosti je dosaženo po 24 hodinách. K odstranění případného znečištění lepidlem použijte Chemoprén Ředidlo. Hustota : cca 0,86 g/cm3. Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,578 kg/kg produktu. Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,78 kg/kg produktu. Obsah netěkavých látek: 12,883% obj. Skladování

Skladujte uzavřené, při teplotě +5°C až +25°C Upozornění

Obsahuje cyklohexan, ethylacetát, aceton a 2-chloro-1,3– butadienhomopo­lymer. R11 Vysoce hořlavý. R36/38 Dráždí oči a kůži. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečností listy. První pomoc

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasaženou pokožku umyjte vodou a mýdlem.

Často se kupuje společně s

69
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
28
Skladem > 100 ks
85
Skladem > 100 ks
30
Skladem 59 ks
36
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží