OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
WC BREF gel Pine 7...
koupil zákazník z
Děčín
CIF Cream Lila Flo...
koupil zákazník z
Děčín
JAR Pěna na nádobí...
koupil zákazník z
Čerčany
SAVO Prim svěží vů...
koupil zákazník z
Krumvíř
PULIRAPID odstraňo...
koupil zákazník z
Krumvíř
SIDOLUX PROFESSION...
koupil zákazník z
Krumvíř
IRON na okna 500 m...
koupil zákazník z
Krumvíř
PUR 1200 ml Secret...
koupil zákazník z
Tišice
PULIRAPID FRESH s ...
koupil zákazník z
Tišice
JAR 2 x 900 ml Lem...
koupil zákazník z
Ostrava

Leták EVA.cz

21.2. - 4.3.2024

Čistící prostředek na odstranění připálenin, nečistot, mastnot z kuchyňského nádobí. Čistí vany, umyvadla, hygienická zařízení.

Zobrazit podrobnější popis


29s 21% DPH
Jednotková cena 1 kg = 145 Kč
1 ks
+
-
25.2. 03:15
Skladem 36 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO00935
Hmotnost vč. obalu 0.219 kg
Skladové balení 18 ks
EAN 8585003920064
Značka Toro

Místo na prodejně A7

TORO pasta 200 g

TORO pasta 200 g - TORO pasta 200 g
TORO pasta 200 g - TORO pasta 200 g

Návody a dokumenty

Čistící prostředek na odstranění připálenin, nečistot, mastnot z kuchyňského nádobí. Čistí vany, umyvadla, hygienická zařízení.

Zobrazit podrobnější popis


29s 21% DPH
Jednotková cena 1 kg = 145 Kč
1 ks
+
-
25.2. 03:15
Skladem 36 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO00935
Hmotnost vč. obalu 0.219 kg
Skladové balení 18 ks
EAN 8585003920064
Značka Toro

Místo na prodejně A7

Podrobný popis

Prostředek na smaltované a neleštěné hliníkové nádobí, keramické obkladačky, vany, umyvadla.

Návod na použití: Na čištěný povrch naneste pastu a třením hadrem nebo houbou odstraňte nečistoty. Čištěný povrch nakonec opláchněte vodou. Nepoužívejte na lakované a plastové povrchy! Uchovávejte v uzavřených obalech. V případě vyschnutí obsahu dolijte vodu.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny k zneškodnění: P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518

Datum výroby: Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.

Hmotnost: 200 g

Složení: abrazivní složky, méně než 5 % aniontové tenzidy, kyselina fosforečná, isopropylalkohol, vonné látky: LIMONENE, CITRONELLOL. Grafické značky: znak identifikace materiálu obalu.

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

17
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
66
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
17
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
29
Skladem > 100 ks
109
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
19
Skladem 60 ks
139
Skladem > 100 ks
15
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží