OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

CLIN na okna a rám...
koupil zákazník z
Zaječov
IRON na okna 500 m...
koupil zákazník z
Praha 6
CLIN na okna a rám...
koupil zákazník z
Trutnov
CLIN na okna a rám...
koupila firma z
Přerov
CLIN na okna a rám...
koupila firma z
Louny
SIDOLUX Window Flo...
koupil zákazník z
Třebechovice pod Orebem
Čistič skel Karche...
koupil zákazník z
Turkovice
IRON na okna s roz...
koupil zákazník z
Třebívlice - Šepetely
Čistič LEIFHEIT na...
koupil zákazník z
Nymburk
IRON na okna 500 m...
koupil zákazník z
Velké Popovice

Akční leták EVA.cz

27.7. - 8.8.2022

Čistič krbových skel je speciální čistící přípravek na krbová skla, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, připáleniny, saze a organické nečistoty.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

59s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 118 Kč
Ke 2 ks JASO za 1.00 Kč
1 ks
+
-
9.8. 13:01
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO28666
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
EAN 8585003912182
Značka Fixinela

Místo na prodejně A7

FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml

FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml - FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml
FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml - FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml

Návody a dokumenty

Čistič krbových skel je speciální čistící přípravek na krbová skla, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, připáleniny, saze a organické nečistoty.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

59s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 118 Kč
Ke 2 ks JASO za 1.00 Kč
1 ks
+
-
9.8. 13:01
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO28666
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
EAN 8585003912182
Značka Fixinela

Místo na prodejně A7

Podrobný popis

Speciální čisticí prostředek na krbová skla, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, připáleniny, saze a organické nečistoty.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Před použitím výrobek protřepejte. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi.

Návod na použití: Výrobek naneste rozprašovačem na znečištěný povrch, rovnoměrně rozetřete a nechte působit 20 minut. Na silnější znečištění nechte působit déle. Nakonec důkladně umyjte vodou. Přípravek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Přípravek nepoužívejte na rozpálený povrch.

Obsahuje: 2-ethylhexylsulfát sodný; hydroxid sodný; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8 – C18 a C18 – nenasycené acyl) deriváty, hydroxidy, vnitřní soli.

Nebezpečí:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce:TATRAC­HEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.

Složení: méně než 5 % aniontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % Na4EDTA, hydroxid sodný, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE.

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

42
Skladem > 100 ks
159
Skladem > 100 ks
12
Skladem > 100 ks
55
Skladem > 100 ks
55
Skladem > 100 ks
125
Skladem > 100 ks
55
Skladem 66 ks

Nedávno prohlížené zboží

Porovnat vybrané (0)