315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
Zalezlice
AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
Zalezlice
Ambi Pur 3vol komp...
koupila firma z
Němčičky Okr Břeclav
AIR WICK electric ...
koupila firma z
Němčičky Okr Břeclav
AIR WICK electric ...
koupila firma z
Němčičky Okr Břeclav
AIR WICK electric ...
koupila firma z
Němčičky Okr Břeclav
AIR WICK electric ...
koupila firma z
Němčičky Okr Břeclav
AIR WICK electric ...
koupila firma z
Němčičky Okr Břeclav
AIR WICK electric ...
koupila firma z
Němčičky Okr Břeclav
AIR WICK electric ...
koupila firma z
Němčičky Okr Břeclav

Akční leták EVA.cz

11.7. - 23.7.2018

Vdechněte nádhernou vůni čerstvě upečeného jablečného koláče plněného kořeněným jablkem, posypaného hnědým cukrem a podávaného s kopečkem vanilkové zmrzliny. Osvěžovače vzduchu Air Wick® využívající vonné oleje naplní Váš domov či jakékoliv jiné místo příjemnou vůní po dobu až 75* dnů. Pomocí elektrických odpařovačů Air Wick můžete ovládat úroveň intenzity vůně podle své nálady. *Při používání 12 hodin denně při n ejnižší úrovni intenzity parfému.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy89( cena s 21% DPH )
Sleva 31% z MC 129 Kč
16.7. 01:03
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
Zítra (úterý) u Vás doma
1 ks
+
-
Objednací kód DRO44435
Hmotnost vč. obalu 0.14 kg
EAN 5997321757292
5997321757766
5997321758466
Značka AirWick

Místo na prodejně A17

AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml

AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml - AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml
AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml - AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml
AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml - AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml

Vdechněte nádhernou vůni čerstvě upečeného jablečného koláče plněného kořeněným jablkem, posypaného hnědým cukrem a podávaného s kopečkem vanilkové zmrzliny. Osvěžovače vzduchu Air Wick® využívající vonné oleje naplní Váš domov či jakékoliv jiné místo příjemnou vůní po dobu až 75* dnů. Pomocí elektrických odpařovačů Air Wick můžete ovládat úroveň intenzity vůně podle své nálady. *Při používání 12 hodin denně při n ejnižší úrovni intenzity parfému.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy89( cena s 21% DPH )
Sleva 31% z MC 129 Kč
16.7. 01:03
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
Zítra (úterý) u Vás doma
1 ks
+
-
Objednací kód DRO44435
Hmotnost vč. obalu 0.14 kg
EAN 5997321757292
5997321757766
5997321758466
Značka AirWick

Místo na prodejně A17

Podrobný popis

Návod k použití: 1. Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě. Stlačte strojek v přední části a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje 3,7,7-trimethylbicy­klo[4.1.0] hept-3-en; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; limonen; (Z)-3hexenyl-salicylát; citral; kumarin; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on; 3-(4-terc.butylfenyl)pro­pioldehyd; cinnamaldehyd; linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: linalool; 3,7,7-trimethylbicy­klo[4.1.0] hept-3-en. Nedotýkejte se el. přístroje mokrýma rukama nebo kovovými předměty. El. přístroj by neměl být používán nepřetržitě, v noci vyjměte vidlici ze zásuvky. Dlouhotrvající používání jedné elektrické zásuvky se nedoporučuje. Ponechte volný prostor 50 cm nad a v okolí el. přístroje během používání. Neumísťujte el. přístroj v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla. El.přístroj v provozu ničím nezakrývejte ani žádné jeho otvory. Používejte pouze Air Wick náplně v Air Wick přístrojích. Použití jiných náplní v Air Wick přístrojích může vést k riziku požáru. Pro čištění el. přístroje použijte suchý hadřík. Prosím ponechte si tento obal pro budoucí použití.

Upozornění pro elektrozařízení: Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek , který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Často se kupuje společně s

149
Skladem > 20 ks
26
Skladem > 20 ks
190
Skladem > 20 ks

Nedávno prohlížené zboží

Porovnat vybrané (0)