315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
Druztová
AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
Druztová
AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
Druztová
AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
litvinov
AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
litvinov
AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
litvinov
AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
litvinov
AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
litvinov
AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
Boskovice
AIR WICK electric ...
koupil zákazník z
Boskovice

Akční leták EVA.cz

10.10. - 22.10.2018

Vdechněte nádhernou vůni čerstvě upečeného jablečného koláče plněného kořeněným jablkem, posypaného hnědým cukrem a podávaného s kopečkem vanilkové zmrzliny. Osvěžovače vzduchu Air Wick® využívající vonné oleje naplní Váš domov či jakékoliv jiné místo příjemnou vůní po dobu až 75* dnů. Pomocí elektrických odpařovačů Air Wick můžete ovládat úroveň intenzity vůně podle své nálady. *Při používání 12 hodin denně při n ejnižší úrovni intenzity parfému.

Zobrazit podrobnější popis


16.10. 19:36
Nelze bohužel objednat
Toto zboží není v tuto chvíli možné objednat.
Jde o již vyprodanou položku nebo o zboží, které není možné v dostatečně rychlém termínu nyní dodat.

AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml

AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml - AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml
AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml - AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml
AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml - AIR WICK electric komplet Vůně jablečného koláče 19 ml

Vdechněte nádhernou vůni čerstvě upečeného jablečného koláče plněného kořeněným jablkem, posypaného hnědým cukrem a podávaného s kopečkem vanilkové zmrzliny. Osvěžovače vzduchu Air Wick® využívající vonné oleje naplní Váš domov či jakékoliv jiné místo příjemnou vůní po dobu až 75* dnů. Pomocí elektrických odpařovačů Air Wick můžete ovládat úroveň intenzity vůně podle své nálady. *Při používání 12 hodin denně při n ejnižší úrovni intenzity parfému.

Zobrazit podrobnější popis


16.10. 19:36
Nelze bohužel objednat
Toto zboží není v tuto chvíli možné objednat.
Jde o již vyprodanou položku nebo o zboží, které není možné v dostatečně rychlém termínu nyní dodat.

Podrobný popis

Návod k použití: 1. Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě. Stlačte strojek v přední části a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje 3,7,7-trimethylbicy­klo[4.1.0] hept-3-en; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; limonen; (Z)-3hexenyl-salicylát; citral; kumarin; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on; 3-(4-terc.butylfenyl)pro­pioldehyd; cinnamaldehyd; linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: linalool; 3,7,7-trimethylbicy­klo[4.1.0] hept-3-en. Nedotýkejte se el. přístroje mokrýma rukama nebo kovovými předměty. El. přístroj by neměl být používán nepřetržitě, v noci vyjměte vidlici ze zásuvky. Dlouhotrvající používání jedné elektrické zásuvky se nedoporučuje. Ponechte volný prostor 50 cm nad a v okolí el. přístroje během používání. Neumísťujte el. přístroj v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla. El.přístroj v provozu ničím nezakrývejte ani žádné jeho otvory. Používejte pouze Air Wick náplně v Air Wick přístrojích. Použití jiných náplní v Air Wick přístrojích může vést k riziku požáru. Pro čištění el. přístroje použijte suchý hadřík. Prosím ponechte si tento obal pro budoucí použití.

Upozornění pro elektrozařízení: Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek , který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Často se kupuje společně s

149
Skladem > 20 ks
26
Skladem > 20 ks
Porovnat vybrané (0)