OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
BROS obilné vločky...
koupil zákazník z
Libáň
Bros VITROL k hube...
koupil zákazník z
Libáň
Ratimor Bromadiolo...
koupil zákazník z
Jílovice
Mololapka FEROKAP ...
koupil zákazník z
Jílovice
Ratimor Bromadiolo...
koupil zákazník z
Brandýs nad Labem
Lapač octomilek a ...
koupil zákazník z
vysoký újezd
NATURA přírodní pr...
koupil zákazník z
Protivin
Lepové šipky pro z...
koupil zákazník z
Spytihněv
BROS lapač potravi...
koupil zákazník z
Blažejov
Karbid granulovaný...
koupil zákazník z
Příbram

Leták EVA.cz

21.2. - 4.3.2024

Přednosti STOP SLIM: - Dodává fosfor, důležitá látka při kvetení a tvorbě plodů, zlepšuje celkový vzhled a stav rostlin, omezuje výskyt slimáků. Doporučené dávkování: primárně jako fosforečné hnojivo s vápníkem a hořčíkem v dávce 10 g/m2, jako bariéra proti pronikání plžů v dávce 15 g/m. STOP SLIM jako bariéru neaplikujeme za deště, sníží se tím účinnost hnojiva. Jako bariéra funguje nejlépe, pokud jsou hnojivé granu celý popisle na pozemku. Hnojivo funguje jako zábrana do té doby, dokud se granule nerozpustí. Doporučené dávkování je pouze orientační, vždy je nutné dbát na aktuální potřebu rostlin. Obohacený superfosfát, směsné hnojivo, typ: 2b Víceúčelové okamžitě působící fosforečné hnojivo s obsahem vápníku a hořčíku. Chemické a fyzikální vlastnosti: 40% - celkový oxid fosforečný P2O5 (obsahuje: 25% P2O5 rozpustný v neutrálním citrátu amonném, 23,5 % P2O5 rozpustný ve vodě). (42% oxid vápenatý CaO rozpustný ve vodě, 17% oxid hořečnatý MgO rozpustný ve vodě). Před použitím si přečtěte přiložený

Zobrazit podrobnější popis


99s 21% DPH
1 ks
+
-
25.2. 19:42
Skladem 74 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód ZAH03348
Hmotnost vč. obalu 0.567 kg
EAN 8595078516772
Značka BIOM

Místo na prodejně F37

STOP SLIM hnojivo s funkcí bariéry proti slimákům 500g

Přednosti STOP SLIM: - Dodává fosfor, důležitá látka při kvetení a tvorbě plodů, zlepšuje celkový vzhled a stav rostlin, omezuje výskyt slimáků. Doporučené dávkování: primárně jako fosforečné hnojivo s vápníkem a hořčíkem v dávce 10 g/m2, jako bariéra proti pronikání plžů v dávce 15 g/m. STOP SLIM jako bariéru neaplikujeme za deště, sníží se tím účinnost hnojiva. Jako bariéra funguje nejlépe, pokud jsou hnojivé granu celý popisle na pozemku. Hnojivo funguje jako zábrana do té doby, dokud se granule nerozpustí. Doporučené dávkování je pouze orientační, vždy je nutné dbát na aktuální potřebu rostlin. Obohacený superfosfát, směsné hnojivo, typ: 2b Víceúčelové okamžitě působící fosforečné hnojivo s obsahem vápníku a hořčíku. Chemické a fyzikální vlastnosti: 40% - celkový oxid fosforečný P2O5 (obsahuje: 25% P2O5 rozpustný v neutrálním citrátu amonném, 23,5 % P2O5 rozpustný ve vodě). (42% oxid vápenatý CaO rozpustný ve vodě, 17% oxid hořečnatý MgO rozpustný ve vodě). Před použitím si přečtěte přiložený

Zobrazit podrobnější popis


99s 21% DPH
1 ks
+
-
25.2. 19:42
Skladem 74 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód ZAH03348
Hmotnost vč. obalu 0.567 kg
EAN 8595078516772
Značka BIOM

Místo na prodejně F37

Podrobný popis

Přednosti STOP SLIM:
- Dodává fosfor, důležitá látka při kvetení a tvorbě plodů
- Zlepšuje celkový vzhled a stav rostlin
- Omezuje výskyt slimáků

Doporučené dávkování:
1. Primárně jako fosforečné hnojivo s vápníkem a hořčíkem v dávce 10 g/m2
2. Dále jako bariéra proti pronikání plžů v dávce 15 g/m
STOP SLIM jako bariéru neaplikujeme za deště, sníží se tím účinnost hnojiva. Jako bariéra funguje nejlépe, pokud jsou hnojivé granule na pozemku. Hnojivo funguje jako zábrana do té doby, dokud se granule nerozpustí. Doporučené dávkování je pouze orientační, vždy je nutné dbát na aktuální potřebu rostlin.

HNOJIVO ES
Obohacený superfosfát, směsné hnojivo, typ: 2b
Víceúčelové okamžitě působící fosforečné hnojivo s obsahem vápníku a hořčíku.
Chemické a fyzikální vlastnosti: 40% – celkový oxid fosforečný P2O5 (obsahuje: 25% P2O5 rozpustný v neutrálním citrátu amonném, 23,5 % P2O5 rozpustný ve vodě). (42% oxid vápenatý CaO rozpustný ve vodě, 17% oxid hořečnatý MgO rozpustný ve vodě).
Přípravek není prostředkem na ochranu rostlin ani biocidním přípravkem.

Skladování: Skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Varování
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal do náležitě označených nádob na odpad v souladu s národními předpisy.

Často se kupuje společně s

299
Skladem > 100 ks
79
Skladem > 100 ks
159
Skladem > 100 ks
28
Skladem > 100 ks
12
Skladem > 100 ks
55
Skladem > 100 ks
219
Skladem > 100 ks
89
Skladem > 100 ks
79
Skladem > 100 ks
79
Skladem > 100 ks
89
Skladem > 100 ks
139
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží