315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

Čistič stříbra tek...
koupil zákazník z
Horní Bříza
AURON vata na čišt...
koupil zákazník z
Horní Bříza
SITOL cídidlo na k...
koupila firma z
Praha 6
Ubrousky vlhčené L...
koupil zákazník z
Lovosice
FIXINELA pasta 200...
koupil zákazník z
Uherský Brod -Újezdec
SITOL cídidlo na k...
koupil zákazník z
Uherský Brod -Újezdec
TORO pasta 200 g
koupil zákazník z
Uherský Brod -Újezdec
SIDOLUX na ošetřen...
koupil zákazník z
Sanov
FIXINELA pasta 200...
koupil zákazník z
Babice
Ubrousky vlhčené L...
koupil zákazník z
Návojná

Akční leták EVA.cz

9.5. - 21.5.2018

Čistící prostředek na odstranění připálenin, nečistot, mastnot z kuchyňského nádobí. Čistí vany, umyvadla, hygienická zařízení.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy20( cena s 21% DPH )
Sleva 31% z MC 29 Kč
Jednotková cena 1 kg = 100 Kč
21.5. 04:59
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
Zítra (úterý) u Vás doma
1 ks
+
-
Objednací kód DRO00935
Hmotnost vč. obalu 0.22 kg
EAN 8585003920064
Značka Toro

Místo na prodejně A8

TORO pasta 200 g

TORO pasta 200 g - TORO pasta 200 g
TORO pasta 200 g - TORO pasta 200 g

Návody a dokumenty

Čistící prostředek na odstranění připálenin, nečistot, mastnot z kuchyňského nádobí. Čistí vany, umyvadla, hygienická zařízení.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy20( cena s 21% DPH )
Sleva 31% z MC 29 Kč
Jednotková cena 1 kg = 100 Kč
21.5. 04:59
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
Zítra (úterý) u Vás doma
1 ks
+
-
Objednací kód DRO00935
Hmotnost vč. obalu 0.22 kg
EAN 8585003920064
Značka Toro

Místo na prodejně A8

Podrobný popis

Prostředek na smaltované a neleštěné hliníkové nádobí, keramické obkladačky, vany, umyvadla.

Návod na použití: Na čištěný povrch naneste pastu a třením hadrem nebo houbou odstraňte nečistoty. Čištěný povrch nakonec opláchněte vodou. Nepoužívejte na lakované a plastové povrchy! Uchovávejte v uzavřených obalech. V případě vyschnutí obsahu dolijte vodu.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny k zneškodnění: P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518

Datum výroby: Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.

Hmotnost: 200 g

Složení: abrazivní složky, méně než 5 % aniontové tenzidy, kyselina fosforečná, isopropylalkohol, vonné látky: LIMONENE, CITRONELLOL. Grafické značky: znak identifikace materiálu obalu.

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

10
Skladem > 20 ks
33
Skladem > 20 ks
26
Skladem > 20 ks
33
Skladem > 20 ks
12
Skladem > 20 ks
16
Skladem > 20 ks
89
Skladem > 20 ks
30
Skladem > 20 ks
119
Skladem > 20 ks
23
Skladem > 20 ks
33
Skladem > 20 ks
139
Skladem > 20 ks
89
Skladem > 20 ks

Nedávno prohlížené zboží

Porovnat vybrané (0)