OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
La Prima modré tab...
koupil zákazník z
Plzeň
Dr. DEVIL WC Push ...
koupil zákazník z
Ústí nad Labem 7
Dr. DEVIL WC Push ...
koupil zákazník z
Ústí nad Labem 7
DOMESTOS na vodní ...
koupil zákazník z
Ústí nad Labem 7
DOMESTOS Ultra Whi...
koupil zákazník z
Ústí nad Labem 7
PUR 1200 ml Secret...
koupil zákazník z
Ústí nad Labem 7
Dr. DEVIL WC Point...
koupil zákazník z
Liberec
DEZIPOWER dezinfek...
koupil zákazník z
Teplice
DOMESTOS na vodní ...
koupil zákazník z
České Libchavy
Bílý ocet 10% 500 ...
koupil zákazník z
České Libchavy

Leták EVA.cz

10.4. - 22.4.2024

Diava mýdlový čistič na podlahy. Čistící prostředek na všechny druhy podlah – linoleum, dlažby, mramor, korek, laminát apod, příjemná vůně pro vaši domácnost.

Zobrazit podrobnější popis


23.4. 01:16
Nelze bohužel objednat
Toto zboží není v tuto chvíli možné objednat.
Jde o již vyprodanou položku nebo o zboží, které není možné v dostatečně rychlém termínu nyní dodat.

DIAVA mýdlový čistič 750 ml

DIAVA mýdlový čistič 750 ml - DIAVA mýdlový čistič 750 ml

Návody a dokumenty

Podobné zboží

39
Skladem > 100 ks
44
Skladem > 100 ks
44
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
79
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks

Diava mýdlový čistič na podlahy. Čistící prostředek na všechny druhy podlah – linoleum, dlažby, mramor, korek, laminát apod, příjemná vůně pro vaši domácnost.

Zobrazit podrobnější popis


23.4. 01:16
Nelze bohužel objednat
Toto zboží není v tuto chvíli možné objednat.
Jde o již vyprodanou položku nebo o zboží, které není možné v dostatečně rychlém termínu nyní dodat.

Podrobný popis

Diava mýdlový čistič rychle a účinně čistí všechny druhy podlah – linoleum, dlažbu, mramor, korek, laminát. Návod na použití: do 5 l vody přidejte 10 ml čisticího prostředku. Podlahu po umytí nechte uschnout bez leštění.

Obsahuje: C10–13 alkylbenzensulfonát sodný, CAS 68411–30–3; C12–14 alkylsulfát sodný, CAS 85586–07–8.

Nebezpečí:
H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Objem: 750 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, 917 02 Trnava
Slovenská republika
tel.: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR:TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518

Složení: 5 – 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % mýdlo, méně než 5 % Na4EDTA, METHYLCHLOROISO-THIAZOLINONE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE, vonná látka: LIMONENE, LINALOOL, barvivo.

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

45
Skladem > 100 ks
66
Skladem > 100 ks
65
Skladem > 100 ks
17
Skladem > 100 ks
55
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
22
Skladem > 100 ks
79
Skladem > 100 ks
68
Skladem > 100 ks
33
Skladem > 100 ks
119
Skladem > 100 ks
75
Skladem 49 ks
39
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks