OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
SIDOLUX Window Arc...
koupil zákazník z
Brno
FIXINELA na rez a ...
koupil zákazník z
Brno
FIXINELA WC gel Ci...
koupil zákazník z
Hořín
CLIN na okna Multi...
koupil zákazník z
Praha 6
SIDOLUX PROFESSION...
koupil zákazník z
Dětmarovice
SIDOLUX PROFESSION...
koupil zákazník z
Dětmarovice
SIDOLUX PROFESSION...
koupil zákazník z
Dětmarovice
JAR 2 x 900 ml Sen...
koupil zákazník z
Dětmarovice
JAR 2 x 900 ml Pom...
koupil zákazník z
Dětmarovice
Dr. DEVIL WC Point...
koupil zákazník z
Mělník

Leták EVA.cz

20.9. - 9.10.2023
Na rez a vodní kámen

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, WC, obkládačky. Spolehlivě odstraní rez, vodní kámen a jiné usazeniny.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

39s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 78 Kč
1 ks
+
-
27.9. 04:19
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO05407
Hmotnost vč. obalu 0.608 kg
Skladové balení 21 ks
EAN 8585003911574
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml

FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml - FIXINELA čistící prostředek 500 ml
FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml - FIXINELA čistící prostředek 500 ml
FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml - FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml
FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml - FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml
FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml - FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml

Návody a dokumenty

Na rez a vodní kámen

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, WC, obkládačky. Spolehlivě odstraní rez, vodní kámen a jiné usazeniny.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

39s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 78 Kč
1 ks
+
-
27.9. 04:19
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO05407
Hmotnost vč. obalu 0.608 kg
Skladové balení 21 ks
EAN 8585003911574
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

Podrobný popis

Odstraňuje špínu a vodní kámen, velmi účinný antibakteriální účinek. Čistič na velmi znečištěné plochy – umyvadla, WC, obkládačky, spolehlivě odstraní vodní a močový kámen, ničí choroboplodné zárodky.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou.

Návod k použití: Výrobek nastříkejte na znečištěné místo, nechte působit podle stupně znečištění a opláchněte vodou.

Obsahuje: kyselina fosforečná, sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu.

Nebezpečí:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: 5 – 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Výrobce:TATRAC­HEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Bezpečnostní upozornění:


V nabídce máme i velké balení 5 l

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

43
Skladem > 100 ks
43
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
99
Skladem > 100 ks
52
Skladem > 100 ks
38
Skladem > 100 ks
27
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
29
Skladem > 100 ks
24
Skladem > 100 ks
99
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
119
Skladem 69 ks
55
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží