OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
LAVON Kuchyně 750 ...
koupil zákazník z
Louny
JAR 2 x 900 ml Lem...
koupil zákazník z
Louny
LARRIN Koralan na ...
koupil zákazník z
Praha
Hydroxid sodný - m...
koupil zákazník z
Praha
WC BREF Color Akti...
koupil zákazník z
Jetrichov
WC BRAIT Mystic Ro...
koupil zákazník z
Jetrichov
WC BREF Spa Moment...
koupil zákazník z
Jetrichov
Dr. DEVIL WC Point...
koupil zákazník z
Jetrichov
SAVO WC Turbo na v...
koupil zákazník z
Dětmarovice
SIDOLUX PROFESSION...
koupil zákazník z
Dětmarovice

Leták EVA.cz

14.4. - 6.5.2024
Na rez a vodní kámen

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, WC, obkládačky. Spolehlivě odstraní rez, vodní kámen a jiné usazeniny.

Zobrazit podrobnější popis


Ceník dopravy369s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 73,80 Kč
Tento produkt lze objednat
pouze na osobní odběr
1 ks
+
-
25.4. 07:16
Skladem 8 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO00872
Hmotnost vč. obalu 5.786 kg
Skladové balení 1 ks
EAN 8585003911949
Značka Fixinela

Místo na prodejně B10

FIXINELA na rez a vodní kámen 5 l

FIXINELA na rez a vodní kámen 5 l - FIXINELA 5L
FIXINELA na rez a vodní kámen 5 l - FIXINELA na rez a vodní kámen 5 l

Návody a dokumenty

Na rez a vodní kámen

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, WC, obkládačky. Spolehlivě odstraní rez, vodní kámen a jiné usazeniny.

Zobrazit podrobnější popis


Ceník dopravy369s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 73,80 Kč
Tento produkt lze objednat
pouze na osobní odběr
1 ks
+
-
25.4. 07:16
Skladem 8 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO00872
Hmotnost vč. obalu 5.786 kg
Skladové balení 1 ks
EAN 8585003911949
Značka Fixinela

Místo na prodejně B10

Podrobný popis

Odstraňuje špínu a vodní kámen, velmi účinný antibakteriální účinek. Čistič na velmi znečištěné plochy – umyvadla, WC, obkládačky, spolehlivě odstraní vodní a močový kámen, ničí choroboplodné zárodky.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou.

Návod k použití: Výrobek nastříkejte na znečištěné místo, nechte působit podle stupně znečištění a opláchněte vodou.

Obsahuje: kyselina fosforečná, sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu.

Nebezpečí:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: 5 – 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Výrobce:TATRAC­HEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Objem: 5000 ml

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

17
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
17
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
55
Skladem > 100 ks
53
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
139
Skladem > 100 ks
65
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží