OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
DOMESTOS Pine Fres...
koupil zákazník z
Liberec
WC BREF DeLuxe 3 x...
koupil zákazník z
Ostrava
WC BREF gel Floral...
koupil zákazník z
Ostrava
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Ostrava
DOMESTOS Pine Fres...
koupil zákazník z
Stříbrná Skalice
DOMESTOS Pine Fres...
koupil zákazník z
Raspenava
DOMESTOS Pink Fres...
koupil zákazník z
Stochov
STARDROPS Pink Stu...
koupil zákazník z
Stochov
WC BREF Spa Moment...
koupil zákazník z
Stochov
WC BREF DeLuxe 3 x...
koupil zákazník z
Stochov

Leták EVA.cz

10.7. - 22.7.2024

Přípravek prvotřídní kvality na čištění sanitární keramiky. Působí dlouho i na svislém povrchu i pod vodou. Zabíjí bakterie, odstraňuje rez a vodní kámen, zažranou špínu.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

55s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 73,33 Kč
1 ks
+
-
14.7. 02:59
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO17676
Hmotnost vč. obalu 0.82 kg
Skladové balení 12 ks
EAN 8585003912083
Značka Fixinela

Místo na prodejně A18

FIXINELA WC gel Extra silná 750 ml

FIXINELA WC gel Extra silná 750 ml - FIXINELA WC gel Extra silná 750 ml
FIXINELA WC gel Extra silná 750 ml - FIXINELA WC gel Extra silná 750 ml
FIXINELA WC gel Extra silná 750 ml - FIXINELA WC gel Extra silná 750 ml

Návody a dokumenty

Přípravek prvotřídní kvality na čištění sanitární keramiky. Působí dlouho i na svislém povrchu i pod vodou. Zabíjí bakterie, odstraňuje rez a vodní kámen, zažranou špínu.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

55s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 73,33 Kč
1 ks
+
-
14.7. 02:59
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO17676
Hmotnost vč. obalu 0.82 kg
Skladové balení 12 ks
EAN 8585003912083
Značka Fixinela

Místo na prodejně A18

Podrobný popis

Vysoce účinný tekutý čistící prostředek na čištění velmi znečištěných ploch, sanitární keramiky, na odstraňování vodního kamene rzi a dalších usazenin. Působí dlouho i na svislém povrchu i pod vodou.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Obsahuje: kyselina trihydrogenfos­forečná; alkoholy, C12–15-rozvětvené a lineární, ethoxylované
( >5-<15EO).

Návod k použití: Uzávěr stlačte v označených místech a otočte. Přípravek naneste na znečištěnou plochu, nechte působit podle intenzity znečištění několik minut a poté opláchněte vodou. Přípravek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou. Nepoužívejte společně s přípravky obsahující aktivní chlór. Doporučujeme použít ve školství, zdravotnictví, hotelnictví, gastronomickém průmyslu, ve službách či v domácnosti.

Nebezpečí:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Objem: 750 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Složení: 5 – 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, zahušťovadlo, parfém, barvivo.

Bezpečnostní upozornění:

V nabídce Extra silná, Citrus, Oceán a Arctic.

Návody a dokumenty

Nedávno prohlížené zboží