315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

FIXINELA WC gel Ci...
koupil zákazník z
Budíkov
DOMESTOS Citrus Fr...
koupil zákazník z
Praha 13
DOMESTOS Atlantic ...
koupil zákazník z
Kralovice
SAVO WC Louka dezi...
koupil zákazník z
hranice u ase
FIXINELA WC gel Ar...
koupil zákazník z
Bystřička
FIXINELA s vůní 50...
koupil zákazník z
Bystřička
DOMESTOS Atlantic ...
koupil zákazník z
Most
SAVO WC Oceán dezi...
koupil zákazník z
Milešovice
SAVO WC Turbo na v...
koupil zákazník z
Lovosice
DOMESTOS na vodní ...
koupil zákazník z
Lovosice

Akční leták EVA.cz

27.5. - 8.6.2020

Přípravek na čištění WC mís od vodního kamene.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy20s 21% DPH
Jednotková cena 0.1 kg = 23,53 Kč
1 ks
+
-
7.6. 08:56
Skladem > 100 ks
Pozítří (úterý) u Vás doma
Objednací kód DRO29653
Hmotnost vč. obalu 0.085 kg
EAN 8585003920590
Značka Fixinela

Místo na prodejně A21

FIXINELA Toilette 85 g

FIXINELA Toilette 85 g - FIXINELA Toilette 85 g
FIXINELA Toilette 85 g - FIXINELA Toilette 85 g

Návody a dokumenty

Přípravek na čištění WC mís od vodního kamene.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy20s 21% DPH
Jednotková cena 0.1 kg = 23,53 Kč
1 ks
+
-
7.6. 08:56
Skladem > 100 ks
Pozítří (úterý) u Vás doma
Objednací kód DRO29653
Hmotnost vč. obalu 0.085 kg
EAN 8585003920590
Značka Fixinela

Místo na prodejně A21

Podrobný popis

Prostředek na čištění WC mís od vodního kamene.

Upozornění: Před použitím čisticího prostředku si přečtěte návod na použití. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod na použití: Obsah sáčku nasypte do WC mísy a nechte působit podle intenzity znečištění vodním kamenem.

Obsahuje: hydrogensíran sodný, kyselinu benzoovou.

Nebezpečí:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce:TATRAC­HEMA , výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín – Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel.: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Hmotnost: 85 g

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Složení: více než 30 % hydrogensíran sodný, 5 – 15 % kyselina benzoová, 5 – 15% kyselina citronová, 5 – 15 % hydrogenuhličitan sodný, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

11
Skladem > 100 ks
35
Skladem > 100 ks
35
Skladem > 100 ks
59
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
38
Skladem > 100 ks
59
Skladem > 100 ks
53
Skladem > 100 ks
17
Skladem > 100 ks
85
Skladem > 100 ks
43
Skladem > 100 ks
22
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
59
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží

Porovnat vybrané (0)