OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
DOMESTOS Ultra Whi...
koupil zákazník z
Louka u Litvínova
DOMESTOS Pine Fres...
koupil zákazník z
Vroutek
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Vroutek
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Třebíč
WC BRAIT Lilac Gar...
koupil zákazník z
Třebíč
WC BREF Color Akti...
koupil zákazník z
Třebíč
Dr. DEVIL WC Point...
koupil zákazník z
Řepín
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Volary
WC BREF gel 360 ml...
koupil zákazník z
Žatec
WC BREF gel 360 ml...
koupil zákazník z
Žatec

Akční leták EVA.cz

29.3. - 9.4.2023

Přípravek na čištění WC mís od vodního kamene.

Zobrazit podrobnější popis


25s 21% DPH
Jednotková cena 0.1 kg = 29,41 Kč
1 ks
+
-
2.4. 10:28
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO29653
Hmotnost vč. obalu 0.085 kg
Skladové balení 20 ks
EAN 8585003920590
Značka Fixinela

Místo na prodejně A21

FIXINELA Toilette 85 g

FIXINELA Toilette 85 g - FIXINELA Toilette 85 g
FIXINELA Toilette 85 g - FIXINELA Toilette 85 g

Návody a dokumenty

Přípravek na čištění WC mís od vodního kamene.

Zobrazit podrobnější popis


25s 21% DPH
Jednotková cena 0.1 kg = 29,41 Kč
1 ks
+
-
2.4. 10:28
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO29653
Hmotnost vč. obalu 0.085 kg
Skladové balení 20 ks
EAN 8585003920590
Značka Fixinela

Místo na prodejně A21

Podrobný popis

Prostředek na čištění WC mís od vodního kamene.

Upozornění: Před použitím čisticího prostředku si přečtěte návod na použití. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod na použití: Obsah sáčku nasypte do WC mísy a nechte působit podle intenzity znečištění vodním kamenem.

Obsahuje: hydrogensíran sodný, kyselinu benzoovou.

Nebezpečí:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce:TATRAC­HEMA , výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín – Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel.: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Hmotnost: 85 g

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Složení: více než 30 % hydrogensíran sodný, 5 – 15 % kyselina benzoová, 5 – 15% kyselina citronová, 5 – 15 % hydrogenuhličitan sodný, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

38
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
66
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
12
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží