315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

FIXINELA čistící p...
koupil zákazník z
Kleneč
REAL Jemný Levandu...
koupil zákazník z
Kroměříž
REAL Jemný Zelený ...
koupil zákazník z
Kroměříž
SAVO Koupelna 500 ...
koupil zákazník z
Luhačovice
FIXINELA Antikalk ...
koupil zákazník z
Třinec
LARRIN na rez a vo...
koupil zákazník z
Tuhaň
LARRIN na sprchové...
koupil zákazník z
Tuhaň
FIXINELA Perfekt n...
koupil zákazník z
Hořovice
CIF Ultrafast Koup...
koupil zákazník z
Nová Ves
LARRIN na koupelny...
koupil zákazník z
Tišnov

Akční leták EVA.cz

10.7. - 22.7.2019

Speciální čisticí prostředek na čištění sprchových koutů. Odstraňuje vodní kámen a vytváří ochranný film, který zaručuje: 1) lehké čištění - netvoří se vodní kapky, 2) rychlé sušení - povrch oschne rychleji, bez viditelných skvrn, 3) trvalý účinek - účinek trvá i po několika opláchnutí.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy49s 21% DPH
Sleva 16% z MC 59 Kč
Jednotková cena 1 l = 98 Kč
1 ks
+
-
16.7. 23:16
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
Pozítří (čtvrtek) u Vás doma
Objednací kód DRO30046
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
EAN 8585003912267
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml

FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml - FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml
FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml - FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml
FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml - FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml
FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml - FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml

Návody a dokumenty

Speciální čisticí prostředek na čištění sprchových koutů. Odstraňuje vodní kámen a vytváří ochranný film, který zaručuje: 1) lehké čištění - netvoří se vodní kapky, 2) rychlé sušení - povrch oschne rychleji, bez viditelných skvrn, 3) trvalý účinek - účinek trvá i po několika opláchnutí.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy49s 21% DPH
Sleva 16% z MC 59 Kč
Jednotková cena 1 l = 98 Kč
1 ks
+
-
16.7. 23:16
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
Pozítří (čtvrtek) u Vás doma
Objednací kód DRO30046
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
EAN 8585003912267
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

Podrobný popis

Speciální čisticí prostředek na čištění sprchových koutů. Odstraňuje vodní kámen a vytváří ochranný film, který zaručuje:

  1. Lehké čištění – netvoří se vodní kapky, voda odtéká jako tenký film.
  2. Rychlé sušení – povrch osychá rychleji, bez viditelných skvrn.
  3. Trvalý účinek – účinek přetrvává po několik oplachování vodou.

Návod k použití: Přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit 10 minut (při silném znečištění déle) a nakonec opláchněte čistou vodou.

Obsahuje: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(2-propylheptyl)-omega-hydroxy.

Nebezpečí:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.

První pomoc:
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Složení: 5 – 15 % isopropylalkohol, méně než 5 % neiontový tenzid, méně než 5 % kyselina citronová, méně než 5 % polyamin, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE, vonné látky LIMONENE, LINALOOL.

Bezpečnostní upozornění:


V nabídce FIXINELA s rozprašovačem na koupelnu, na sprchové kouty, na spáry a na kuchyň.

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

49
Skladem > 20 ks
49
Skladem > 20 ks
49
Skladem > 20 ks
35
Skladem > 20 ks
19
Skladem > 20 ks
33
Skladem > 20 ks
39
Skladem > 20 ks
29
Skladem > 20 ks
89
Skladem > 20 ks
39
Skladem > 20 ks
35
Skladem > 20 ks
10
Skladem > 20 ks
29
Skladem > 20 ks

Nedávno prohlížené zboží

Porovnat vybrané (0)