OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
WC BRAIT Color Wat...
koupil zákazník z
Hradec Králové
CIF Cream Pink Flo...
koupil zákazník z
Hradec Králové
CIF Cream Lila Flo...
koupil zákazník z
Hradec Králové
FIXINELA na rez a ...
koupil zákazník z
Hradec Králové
WC BRAIT Oceanic n...
koupil zákazník z
Hradec Králové
CIF Cream Green/ E...
koupil zákazník z
Hradec Králové
La Prima WC závěs ...
koupil zákazník z
Hradec Králové
JAR 2 x 900 ml Pom...
koupil zákazník z
Chrast
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Chrast
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Chrast

Akční leták EVA.cz

29.3. - 9.4.2023

Speciální čisticí prostředek na čištění sprchových koutů. Odstraňuje vodní kámen a vytváří ochranný film, který zaručuje: 1) lehké čištění - netvoří se vodní kapky, 2) rychlé sušení - povrch oschne rychleji, bez viditelných skvrn, 3) trvalý účinek - účinek trvá i po několika opláchnutí.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

66s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 132 Kč
1 ks
+
-
2.4. 11:54
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO30046
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003912267
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml

FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml - FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml
FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml - FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml
FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml - FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml
FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml - FIXINELA Perfekt na sprchové kouty 500 ml

Návody a dokumenty

Speciální čisticí prostředek na čištění sprchových koutů. Odstraňuje vodní kámen a vytváří ochranný film, který zaručuje: 1) lehké čištění - netvoří se vodní kapky, 2) rychlé sušení - povrch oschne rychleji, bez viditelných skvrn, 3) trvalý účinek - účinek trvá i po několika opláchnutí.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

66s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 132 Kč
1 ks
+
-
2.4. 11:54
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO30046
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003912267
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

Podrobný popis

Speciální čisticí prostředek na čištění sprchových koutů. Odstraňuje vodní kámen a vytváří ochranný film, který zaručuje:

  1. Lehké čištění – netvoří se vodní kapky, voda odtéká jako tenký film.
  2. Rychlé sušení – povrch osychá rychleji, bez viditelných skvrn.
  3. Trvalý účinek – účinek přetrvává po několik oplachování vodou.

Návod k použití: Přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit 10 minut (při silném znečištění déle) a nakonec opláchněte čistou vodou.

Obsahuje: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(2-propylheptyl)-omega-hydroxy.

Nebezpečí:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.

První pomoc:
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Složení: 5 – 15 % isopropylalkohol, méně než 5 % neiontový tenzid, méně než 5 % kyselina citronová, méně než 5 % polyamin, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE, vonné látky LIMONENE, LINALOOL.

Bezpečnostní upozornění:


V nabídce FIXINELA s rozprašovačem na koupelnu, na sprchové kouty, na spáry a na kuchyň.

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

66
Skladem > 100 ks
66
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
64
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
25
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
109
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
38
Skladem > 100 ks
44
Skladem > 100 ks
38
Skladem > 100 ks
38
Skladem > 100 ks
85
Skladem > 100 ks
65
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží