Dárky pro: ženy – muže – holky – kluky
OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-17, ne 10-19
Dr. DEVIL WC Push ...
koupil zákazník z
doksy
WC BRAIT kroužky F...
koupil zákazník z
doksy
WC BREF Color Akti...
koupil zákazník z
Sedlec
WC BRAIT Oceanic 3...
koupil zákazník z
Sedlec
WC BRAIT Lilac Gar...
koupil zákazník z
Sedlec
WC BREF Color Akti...
koupil zákazník z
Sedlec
WC BREF Color Akti...
koupil zákazník z
Žďár
Dr. DEVIL WC Point...
koupil zákazník z
Hradec Králové
Dr. DEVIL WC Point...
koupil zákazník z
Hradec Králové
WC BREF Color Akti...
koupil zákazník z
Hradec Králové

Leták EVA.cz

22.11. - 4.12.2023

Čistící prostředek na WC mísy, umyvadla, obkládačky. Rozpouští vodní a močový kámen. Výsledkem je čistota a příjemná vůně.

Zobrazit podrobnější popis


52s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 104 Kč
1 ks
+
-
30.11. 19:25
Skladem 93 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO17544
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 21 ks
EAN 8585003911796
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

FIXINELA s vůní 500 ml

FIXINELA s vůní 500 ml - FIXINELA s vůní 500 ml
FIXINELA s vůní 500 ml - FIXINELA s vůní 500 ml

Návody a dokumenty

Čistící prostředek na WC mísy, umyvadla, obkládačky. Rozpouští vodní a močový kámen. Výsledkem je čistota a příjemná vůně.

Zobrazit podrobnější popis


52s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 104 Kč
1 ks
+
-
30.11. 19:25
Skladem 93 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO17544
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 21 ks
EAN 8585003911796
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

Podrobný popis

Tekutý čisticí a dezodorační prostředek na WC mísy. Odstraňuje vodní kámen, rez a jiné usazeniny. Zanechává příjemnou květinovou vůni.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod k použití: Výrobek naneste na znečištěné místo, nechte působit podle stupně znečištění a poté opláchněte vodou.

Varování:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: 5 – 15% kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, zahušťovadlo, parfém, barvivo.

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Výrobce:TATRAC­HEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

43
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
27
Skladem > 100 ks
17
Skladem > 100 ks
66
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
43
Skladem > 100 ks
135
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
29
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží