OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
Ubrousky FIXINELA ...
koupil zákazník z
Brodek u Konice
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Brodek u Konice
WC BREF DeLuxe 3 x...
koupil zákazník z
Brodek u Konice
DOMESTOS Ultra Whi...
koupil zákazník z
Brodek u Konice
SIDOLUX universal ...
koupil zákazník z
Brodek u Konice
SIDOLUX Window Arc...
koupil zákazník z
Brodek u Konice
SIDOLUX M rozprašo...
koupil zákazník z
Brodek u Konice
FIXINELA Perfekt n...
koupil zákazník z
Brodek u Konice
LARRIN na rez a vo...
koupil zákazník z
Brodek u Konice
SAVO proti plísním...
koupil zákazník z
Brodek u Konice

Leták EVA.cz

12.6. - 24.6.2024

Velmi účinný přípravek na čištění velmi znečištěných ploch. Odstraňuje vodní kámen a jiné nečistoty. Čistí umyvadla, vany, sprchové kouty, vodovodní baterie, WC mísy, obkladačky, nerezové dřezy, keramické dlaždice. Zanechává dokonalou čistotu.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

Ceník dopravy68s 21% DPH
Jednotková cena 0.1 l = 6,80 Kč
Tento produkt lze objednat
pouze na osobní odběr
1 ks
+
-
22.6. 20:40
Skladem 60 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO17546
Hmotnost vč. obalu 1 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003912342
Značka Fixinela

Místo na prodejně A8

FIXINELA Antikalk Comfort 500 ml

FIXINELA Antikalk Comfort 500 ml - FIXINELA Antikalk Comfort 500 ml
FIXINELA Antikalk Comfort 500 ml - FIXINELA Antikalk Comfort 500 ml
FIXINELA Antikalk Comfort 500 ml - FIXINELA Antikalk Comfort 500 ml

Návody a dokumenty

Velmi účinný přípravek na čištění velmi znečištěných ploch. Odstraňuje vodní kámen a jiné nečistoty. Čistí umyvadla, vany, sprchové kouty, vodovodní baterie, WC mísy, obkladačky, nerezové dřezy, keramické dlaždice. Zanechává dokonalou čistotu.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

Ceník dopravy68s 21% DPH
Jednotková cena 0.1 l = 6,80 Kč
Tento produkt lze objednat
pouze na osobní odběr
1 ks
+
-
22.6. 20:40
Skladem 60 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO17546
Hmotnost vč. obalu 1 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003912342
Značka Fixinela

Místo na prodejně A8

Podrobný popis

FIXINELA ANTIKALK COMFORT kyselý čisticí prostředek na umyvadla, vany, sprchové kouty, výlevky, vodovodní baterie, WC mísy, obkladačky, keramické dlaždice, nerezové dřezy. Odstraňuje vodní kámen, mýdlové usazeniny, rez. Zanechává dokonalou čistotu.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Obsahuje: kyselina trihydrogenfos­forečná; 1-propanaminium-3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-(C12–18 acyl) derivs., hydroxides, inner salts; amidy,C8–18 a C18 nenasycené, N,N-bis /hydroxyethyl/.

Návod na použití: Výrobek nastříkejte na navlhčený povrch, třením houbou nebo hadrem odstraňte nečistoty a nakonec opláchněte čistou vodou . Při silnějším znečištění postup opakujte.

Nebezpečí:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: 5 – 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % kyselina amidosírová, parfém: HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, barvivo.

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.: 00421/335 901 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel.: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Bezpečnostní upozornění:


V nabídce Antikalk 665 ml nebo Antikalk Comfort s rozprašovačem 500 ml.

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

69
Skladem > 100 ks
59
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
43
Skladem > 100 ks
43
Skladem > 100 ks
27
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
66
Skladem > 100 ks
17
Skladem > 100 ks
46
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
68
Skladem > 100 ks
55
Skladem > 100 ks
89
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží