OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
CIF Cream Lemon 50...
koupil zákazník z
Líšná
La Prima modré tab...
koupil zákazník z
Líšná
WC BREF Color Akti...
koupil zákazník z
Líšná
DOMESTOS Pine Fres...
koupil zákazník z
Líšná
DOMESTOS Ultra Whi...
koupil zákazník z
Líšná
SIDOLUX universal ...
koupil zákazník z
Líšná
SIDOLUX universal ...
koupil zákazník z
Líšná
SIDOLUX universal ...
koupil zákazník z
Líšná
SAVO Original 1,2 ...
koupil zákazník z
Líšná
DEZIPOWER dezinfek...
koupil zákazník z
Líšná

Leták EVA.cz

12.6. - 24.6.2024

Čistící prostředek na vany, umyvadla, obkládačky a WC. Rozpouští vodní a močový kámen, zastaralou špínu a jiné usazeniny. Přípravek vhodný pro použití v potravinářském průmyslu.

Zobrazit podrobnější popis


49s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 98 Kč
1 ks
+
-
22.6. 21:11
Skladem 92 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO11602
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 21 ks
EAN 8585003911604
8585003912588
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

FIXINELA Plus 500 ml

FIXINELA Plus 500 ml - FIXINELA Plus 500 ml
FIXINELA Plus 500 ml - FIXINELA Plus 500 ml
FIXINELA Plus 500 ml - FIXINELA Plus 500 ml

Návody a dokumenty

Čistící prostředek na vany, umyvadla, obkládačky a WC. Rozpouští vodní a močový kámen, zastaralou špínu a jiné usazeniny. Přípravek vhodný pro použití v potravinářském průmyslu.

Zobrazit podrobnější popis


49s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 98 Kč
1 ks
+
-
22.6. 21:11
Skladem 92 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO11602
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 21 ks
EAN 8585003911604
8585003912588
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

Podrobný popis

Čisticí prostředek na silně znečištěné plochy se zvýšenou účinností. Výrobek je určen k čištění umyvadel, van, WC mís, obkladaček a podlah. Odstraňuje staré nečistoty, mastnotu a jiné usazeniny- Rozpouští vodní a močový kámen.

Návod na použití: Výrobek naneste na znečištěné místo, nechte působit cca 20 minut a poté důkladně opláchněte vodou. V případě potřeby dočistěte kartáčem.

Upozornění: Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na litinové a smaltované vany. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Varování:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc:
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
Pokyny pro odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Složení: 5 – 15 % kyselina citronová, méně než 5 % neiontový tenzid, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE, barviva, parfém.

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

52
Skladem > 100 ks
43
Skladem > 100 ks
17
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
43
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
27
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
59
Skladem > 100 ks
25
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
44
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží