OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
SAVO WC Oceán dezi...
koupil zákazník z
Měchenice
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Měchenice
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Měchenice
JAR 2 x 900 ml Sen...
koupil zákazník z
Měchenice
JAR 2 x 900 ml Lem...
koupil zákazník z
Měchenice
CLIN na okna Multi...
koupil zákazník z
Mělník
KRTEK na odpady 90...
koupila firma z
Dříteň
WC BRAIT Lemon 40 ...
koupila firma z
Dříteň
WC BRAIT Flowers 4...
koupila firma z
Dříteň
WC BRAIT Decor Flo...
koupila firma z
Dříteň

Leták EVA.cz

12.6. - 24.6.2024

Čistič velmi znečištěných ploch. Na odstraňování vodního kamene, mýdlových usazenin a rzi z keramických dlaždic, van, umyvadel, sprchových koutů, WC mís, obkladaček, nerezových dřezů. Má vysoký čistící účinek, vniká do usazenin a rychlo je uvolňuje z povrchu. Lehce oplachovatelný. Zanechává čisté povrchy.

Zobrazit podrobnější popis


68s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 102,26 Kč
1 ks
+
-
14.6. 08:36
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO31004
Hmotnost vč. obalu 0.665 kg
Skladové balení 12 ks
EAN 8585003912311
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

FIXINELA Antikalk 665 ml

FIXINELA Antikalk 665 ml - FIXINELA Antikalk 665 ml
FIXINELA Antikalk 665 ml - FIXINELA Antikalk 665 ml
FIXINELA Antikalk 665 ml - FIXINELA Antikalk 665 ml
FIXINELA Antikalk 665 ml - FIXINELA Antikalk 665 ml
FIXINELA Antikalk 665 ml - FIXINELA Antikalk 665 ml

Návody a dokumenty

Čistič velmi znečištěných ploch. Na odstraňování vodního kamene, mýdlových usazenin a rzi z keramických dlaždic, van, umyvadel, sprchových koutů, WC mís, obkladaček, nerezových dřezů. Má vysoký čistící účinek, vniká do usazenin a rychlo je uvolňuje z povrchu. Lehce oplachovatelný. Zanechává čisté povrchy.

Zobrazit podrobnější popis


68s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 102,26 Kč
1 ks
+
-
14.6. 08:36
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO31004
Hmotnost vč. obalu 0.665 kg
Skladové balení 12 ks
EAN 8585003912311
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

Podrobný popis

FIXINELA ANTIKALK kyselý čisticí prostředek na umyvadla, vany, sprchové kouty, výlevky, vodovodní baterie, WC mísy, obkladačky, keramické dlaždice, nerezové dřezy. Odstraňuje vodní kámen, mýdlové usazeniny, rez. Zanechává dokonalou čistotu.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod k použití: Výrobek naneste na znečištěné místo, nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: 5 – 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % kyselina amidosírová, vonné látky HEXYLCINNAMAL, CITRONELLOL, barvivo.

Objem: 665 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, 917 02 Trnava
Slovenská republika
tel.: +421 335 901 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská 48/3883, 695 01 Hodonín
Česká republika
tel.: +420 518 624 518

Bezpečnostní upozornění:


V nabídce Antikalk 665 ml nebo Antikalk Comfort s rozprašovačem 500 ml.

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

55
Skladem > 100 ks
27
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
66
Skladem > 100 ks
115
Skladem > 100 ks
22
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
89
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
32
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží