OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
Mr. Proper univerz...
koupil zákazník z
Frýdek-Místek
AJAX Floral Fiesta...
koupil zákazník z
Frýdek-Místek
CLIN na okna Multi...
koupil zákazník z
Frýdek-Místek
FLORE 1 l Ultra Ch...
koupil zákazník z
Frýdek-Místek
WC BRAIT Oceanic 4...
koupil zákazník z
Frýdek-Místek
OMINO BIANCO suchá...
koupil zákazník z
Frýdek-Místek
WC BRAIT Lilac Gar...
koupil zákazník z
Frýdek-Místek
JAR 450 ml Sensiti...
koupil zákazník z
Frýdek-Místek
La Prima WC závěs ...
koupil zákazník z
Frýdek-Místek
SANYTOL Eukalyptus...
koupila firma z
Janovice nad Úhlavou

Leták EVA.cz

20.9. - 9.10.2023

Čistící prostředek na odstraňování organických připálenin z trub na pečení a grilování. Odstraňuje mastnotu, uvolňuje připáleniny, ničí bakterie.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

66s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 132 Kč
1 ks
+
-
27.9. 10:12
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO16535
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003910782
Značka Fixinela

Místo na prodejně A7

FIXINELA Perfekt na kuchyň 500 ml

FIXINELA Perfekt na kuchyň 500 ml - FIXINELA Perfekt na kuchyň 500 ml
FIXINELA Perfekt na kuchyň 500 ml - FIXINELA Perfekt na kuchyň 500 ml
FIXINELA Perfekt na kuchyň 500 ml - FIXINELA Perfekt na kuchyň 500 ml
FIXINELA Perfekt na kuchyň 500 ml - FIXINELA perfekt na kuchyň 500ml

Návody a dokumenty

Čistící prostředek na odstraňování organických připálenin z trub na pečení a grilování. Odstraňuje mastnotu, uvolňuje připáleniny, ničí bakterie.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

66s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 132 Kč
1 ks
+
-
27.9. 10:12
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO16535
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003910782
Značka Fixinela

Místo na prodejně A7

Podrobný popis

FIXINELA perfekt kuchyně speciální čisticí prostředek na pečicí trouby, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, připáleniny a organické nečistoty.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Před použitím výrobek protřepejte. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi.

Návod na použití: Výrobek nastříkejte na znečištěné místo, rovnoměrně rozetřete, nechte působit 20 minut (při silném znečištění déle) a nakonec důkladně umyjte vodou. Obsahuje: 2-ethylhexylsulfát sodný; hydroxid sodný; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8 – C18 a C18 – nenasycené acyl) deriváty, hydroxidy, vnitřní soli.

Nebezpečí:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce:TATRAC­HEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR:TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Složení: méně než 5 % aniontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % Na4EDTA, hydroxid sodný, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE.

Bezpečnostní upozornění:


V nabídce FIXINELA s rozprašovačem na koupelnu, na sprchové kouty, na spáry a na kuchyň.

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

66
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
66
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
43
Skladem > 100 ks
135
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
27
Skladem > 100 ks
29
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
99
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
109
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží